PRIVACY VERKLARING BABYDOT

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Babydot kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan mij verstrekt. Ik kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM BABYDOT GEGEVENS NODIG HEEFT

Ik verwerk uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden of omdat u dat wenst. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

HOE LANG BEWAART BABYDOT UW GEGEVENS

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Ik verstrek uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Babydot worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ik gebruik deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nathalie@babydot.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Babydot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Babydot maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat en beveiliging om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Babydot verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@babydot.nl

WWW.BABYDOT.NL is een website van Nathalie Verburgt

Ik ben als volgt te bereiken:

Telefoon: 06-12420204

E-mail: nathalie@babydot.nl

OVERIGE GEGEVENS

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 56561857

Kraamzorg cursus

Wil je goed voorbereid de kraamweek ingaan, dan is deze minicursus zeker iets voor jou/jullie!